měření výkonnosti

Každý proces, který ve firmě máte, by měl vydělávat.

LEAN

Lean přístup se opírá o předpoklad, že každý proces není dokonalý a tudíž v něm existuje určitá forma plýtvání. Pomocí osvědčeného postupu 5S je možné jakékoliv pracoviště lépe zorganizovat, změřit a optimalizovat jeho výnosnost. Změřím a zmapuji firemní prostory, které slouží ke generování Vašeho zisku a navrhnu kroky k optimalizaci nejcitlivějších míst. 

SIX SIGMA

Je metoda, která se zaměřuje na předcházení zmetkovitosti ve stávajících výrobních procesech (DMAIC) a současně se používá pro definování výrobního procesu pro nový díl (DMADV). Efektivní způsob, jak narovnat výrobní náklady, je detailní měření časů, ergonomie pracovního prostředí a především tvorba ucelených pracovních postupů, které vylepšený proces zakonzervují. Získáte tak výchozí bod pro budoucí měření výkonnosti firemních procesů a podnět k neustálému zlepšování a růstu firmy.