pomáháme firmám dobývat svět

Společně budujeme silnější budoucnost

s čím vám pomohu:

bezpečná firma

Nevhodně nastavené firemní prostředí, neřešené bezpečnostní rizika nebo nezodpovědné chování pracovníků v rozporu se zájmy firmy. Přehlížení varovných signálů může vyústit v poškození firmy a možné ztrátě reputace nebo dlouhodobě budovaného postavení na trhu. 

Zlepšování procesů

Nacházet efektivní řešení, jak ušetřit peníze není vždy jednoduché. Revize výrobních procesů, měření přidané hodnoty a tvorba nových pracovních postupů, aby jste nově zavedené postupy udrželi v chodu a mohli vyhodnocovat jejich úspěšnost.

RISK MANAGEMENT

Nejste si jistí, zda splňujete zákonem dané požadavky na bezpečné pracoviště?
Potřebujete zjistit, jaké hrozby přírodního nebo lidského charakteru mohou negativně ovlivnit Vaši firmu? Pomůžu Vám připravit se na nejistou budoucnost.